Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze! Přihlaste se do soutěže CSR Téma „Společenské odpovědnosti“ zaznělo na přednášce HSR-ÚK a společnosti 1. SDZP na SSŠMEP v Mostě Žáci získali informace o konceptu CSR v rámci přednášky HSR-ÚK a Statutárního města Chomutov na SPŠS a OA Kadaň Zástupci HSR-ÚK a společnosti KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. seznámili žáky VOŠZ Ústí nad Labem s tématem „Společenská odpovědnost“ Přednáška HSR-ÚK a společnosti HENNLICH s.r.o na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem na téma „Společenská odpovědnost“ Personalisté se seznámili s 2. ročníkem soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost HSR-ÚK obdržela další finanční podporu na oblast CSR na území Ústeckého kraje První ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze Slavnostní vyhlášení výsledků "Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost" Dobrovolníci z Unipetrolu pomáhali v regionech Ukončení projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Unipetrol darem podpořil nadaci VIZE 97 Závěrečný Newsletter k projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Proběhla konference pod názvem "Náš kraj - naše odpovědnost" Byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Jsou malé a střední podniky Ústeckého kraje společensky odpovědné? Rozvíjíme společenskou odpovědnost organizací v Ústeckém kraji 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Závěrečná konference projektu "SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI" Stáže studentů FSE UJEP HSR-ÚK obdržela finanční podporu na oblast CSR na území ÚK Město Most je Evropským městem sportu 2015 Projekt SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 2. ročník veletrhu TECHNODAYS Projekt ROVNÁ ŠANCE Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji Známe vítěze celostátní soutěže žáků ve svařování 2. ročník Technodays SŠT Most pořádá již 2. ročník soutěže ve svařování - podporu má v řadě regionálních organizací Statutární město Most - kandidát na titul Evropské město sportu pro rok 2015 Známe vítězku 2. ročníku Podnikatelka měst Litvínova, Meziboří a obcí Krušných hor Co můžete darovat dnes, nevyhazujte zítra do popelnice! - Proběhne první Národní potravinová sbírka UJEP otevřel školku pro děti zaměstnanců a studentů Členka realizačního týmu aktivity CSR v ÚK při HSR-ÚK absolvovala vzdělávací modul z oblasti rovných příležitostí a WLB Seminář pro zaměstnavatele Ústeckého kraje na téma Flexibilita na pracovišti - nástrahy, náklady, přínosy a zisky Setkání podnikatelů se zástupci Ústeckého kraje na téma Úspory v platbách za energie HSR-ÚK členem Sekce CSR při Radě kvality ČR HSR-ÚK prezentuje slaďování potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK na veletrhu TECHNODAYS Proběhlo třetí jednání platformy CSR v ÚK u kulatého stolu Jednání HSR-ÚK, KHK ÚK a zaměstnavatelů s hejtmanem ÚK na téma Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK Realizační tým HSR-ÚK k CSR prezentoval společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR pokračuje! Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR HSR-ÚK se zapojila do projektu MULTI

Jednání HSR-ÚK, KHK ÚK a zaměstnavatelů s hejtmanem ÚK na téma Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK

Dne 8. 2. 2013 se v Mostě uskutečnilo Společné zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, zástupců zaměstnavatelů v ÚK a KHK ÚK s hejtmanem Ústeckého kraje na téma sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK.

Toto jednání bylo iniciováno JUDr. Richardem Falbrem z podnětu členů hospodářských a sociálních rad a významných regionálních zaměstnavatelů z Litoměřicka.

 

Popis problémové situace:

V Ústeckém kraji existuje paradox, kdy na jedné straně je vysoká nezaměstnanost a na straně druhé nedostatek některých profesí zejména technických oborů a řemesel.

Mladí lidé, kteří vystudují obory neperspektivní z hlediska trhu práce, velmi často odcházejí mimo region. Odliv mladých vzdělaných lidí negativně ovlivňuje demografickou skladbu obyvatel.

Kvůli obavám z vysoké nezaměstnanosti i díky dalším negativním aspektům a vžité špatné pověsti regionu si mnozí mladí lidé vybírají své profesní zaměření již s ohledem na skutečnost, že plánují odchod z regionu. Další skupina pro změnu výběru profesní orientace nevěnuje přílišnou pozornost, protože je demotivována vysokou mírou nezaměstnanosti a mnohdy dlouhodobou nezaměstnaností svých rodičů. Svůj význam má i skutečnost, že výběr studijního oboru, zejména u dětí na základních školách, ovlivňují rodiče, kteří podceňují řadu profesí z neznalosti jejich současného uplatnění.

Regionální zaměstnavatelé se shodují v tom, že je velká absence mnoha typů zejména technických profesí a řemesel a u dalších postrádají kvalitní vzdělání v oboru. Chybí systém praxí a stáží.

Školy poukazují zejména na nedostatek finančních prostředků na zkvalitnění výuky  a na velký počet soukromých škol, které otevírají studijní obory dle poptávky studentů bez ohledu na prognózy vývoje trhu práce. Chybí systém regulací. Na vině je i systém financování.

Vláda připravuje opatření na podporu technických a přírodovědných oborů, která se mají ve výuce odrazit přibližně v roce 2015.

Důležité je rozšířit povědomí o potřebě odlišného přístupu mezi studenty a jejich rodiči (Hospodářské komory pořádají veletrhy vzdělávání, HSR-ÚK je schopná přispět informační kampaní „absolvent – ÚK“).

 

Přijaté usnesení:

  1. Přítomní požádali hejtmana, aby Ústecký kraj za podpory HSR-ÚK a KHK ÚK využil své pravomoci podat legislativní návrh, a to na změnu financování škol v souladu se společenskými potřebami a zavedení duálního vzdělávání pro učňovské školství. JUDr. Falbr bude po dohodě s hejtmanem informovat předsedu Asociace krajů ČR JUDr. Michala Haška s návrhem na společný postup dalších krajů. Tomuto procesu bude předcházet schůzka europoslance JUDr. Falbra a hejtmana ÚK Oldřicha Bubeníčka s ministrem školství prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LL. k objasnění toho, jaké kroky Vláda ČR v této záležitosti připravuje.
  2. Přítomní vyzvali Ústecký kraj, aby ve spolupráci s HSR-ÚK a KHK ÚK, na základě informací významných zaměstnavatelů ÚK, sledoval vývoj potřeb trhu práce a následně jemu přizpůsobil podporu těch škol, které vychovávají profese potřebné na trhu práce.
  3. Zástupci HSR-ÚK spolu se zástupci KHK ÚK navrhli Ústeckému kraji sjednotit postup při propagaci profesí potřebných na trhu práce ve snaze zpopularizovat v očích studentů a jejich rodičů chybějící profese a představit opomíjené obory. Na již probíhající veletrhy vzdělávání naváže veletrh Technodays (prezentace regionálních firem) pořádaný OHK v Chomutově a dále webová prezentace věnovaná této problematice obsahující informace pro studenty, školy i zaměstnavatele realizovaná HSR-ÚK. HSR-ÚK navrhuje, aby všechny tyto individuální projekty byly sjednoceny v jednu informační kampaň a koordinovány ve spolupráci s krajem ÚK a za jeho finanční podpory. Smysl společného postupu vidí HSR-ÚK v úspoře finančních prostředků a efektivnějším dopadu této kampaně.
  4. Přítomní se připojují ke „Společnému prohlášení zástupců firem z oblasti Litoměřicka a klíčových technických škol ÚK“, které plně podporují, viz příloha.

 

Zdroj: Lenka Šifaldová, členka realizačního týmu HSR-ÚK k CSR

FotogalerieNaši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz