Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze! Přihlaste se do soutěže CSR Téma „Společenské odpovědnosti“ zaznělo na přednášce HSR-ÚK a společnosti 1. SDZP na SSŠMEP v Mostě Žáci získali informace o konceptu CSR v rámci přednášky HSR-ÚK a Statutárního města Chomutov na SPŠS a OA Kadaň Zástupci HSR-ÚK a společnosti KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. seznámili žáky VOŠZ Ústí nad Labem s tématem „Společenská odpovědnost“ Přednáška HSR-ÚK a společnosti HENNLICH s.r.o na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem na téma „Společenská odpovědnost“ Personalisté se seznámili s 2. ročníkem soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost HSR-ÚK obdržela další finanční podporu na oblast CSR na území Ústeckého kraje První ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze Slavnostní vyhlášení výsledků "Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost" Dobrovolníci z Unipetrolu pomáhali v regionech Ukončení projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Unipetrol darem podpořil nadaci VIZE 97 Závěrečný Newsletter k projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Proběhla konference pod názvem "Náš kraj - naše odpovědnost" Byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Jsou malé a střední podniky Ústeckého kraje společensky odpovědné? Rozvíjíme společenskou odpovědnost organizací v Ústeckém kraji 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Závěrečná konference projektu "SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI" Stáže studentů FSE UJEP HSR-ÚK obdržela finanční podporu na oblast CSR na území ÚK Město Most je Evropským městem sportu 2015 Projekt SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 2. ročník veletrhu TECHNODAYS Projekt ROVNÁ ŠANCE Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji Známe vítěze celostátní soutěže žáků ve svařování 2. ročník Technodays SŠT Most pořádá již 2. ročník soutěže ve svařování - podporu má v řadě regionálních organizací Statutární město Most - kandidát na titul Evropské město sportu pro rok 2015 Známe vítězku 2. ročníku Podnikatelka měst Litvínova, Meziboří a obcí Krušných hor Co můžete darovat dnes, nevyhazujte zítra do popelnice! - Proběhne první Národní potravinová sbírka UJEP otevřel školku pro děti zaměstnanců a studentů Členka realizačního týmu aktivity CSR v ÚK při HSR-ÚK absolvovala vzdělávací modul z oblasti rovných příležitostí a WLB Seminář pro zaměstnavatele Ústeckého kraje na téma Flexibilita na pracovišti - nástrahy, náklady, přínosy a zisky Setkání podnikatelů se zástupci Ústeckého kraje na téma Úspory v platbách za energie HSR-ÚK členem Sekce CSR při Radě kvality ČR HSR-ÚK prezentuje slaďování potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK na veletrhu TECHNODAYS Proběhlo třetí jednání platformy CSR v ÚK u kulatého stolu Jednání HSR-ÚK, KHK ÚK a zaměstnavatelů s hejtmanem ÚK na téma Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK Realizační tým HSR-ÚK k CSR prezentoval společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR pokračuje! Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR HSR-ÚK se zapojila do projektu MULTI

Proběhla konference pod názvem "Náš kraj - naše odpovědnost"

29.5. 2015

Ve středu 27. května 2015 se na krajském úřadu uskutečnila konference s názvem „Náš kraj – naše odpovědnost". Konference, kterou organizovala Hospodářské a sociální rada Ústeckého kraje v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji", se věnovala problematice společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR).

„Společenská odpovědnost organizací není konceptem, který by měly realizovat pouze firmy, které se věnují podnikání a obchodu. Myslím, že všechny organizace a subjekty jsou odpovědné za dopady své činnosti. Společenská odpovědnost organizací stojí na sociálním, ekonomickém a ekologickém základě a měla by být dobrovolným aktem,“ řekl v úvodu konference Oldřich Bubeníček

Smyslem konference bylo seznámit účastníky s činností ostatních partnerů v této oblasti a definovat, co lze v této oblasti zlepšovat, aby se dařilo téma společenské odpovědnosti v kraji více rozvíjet. Odpovědným chováním mohou všichni přispět ke zlepšení image celého regionu i společenského klimatu a celkovému rozvoji kraje. Proto je důležitá vzájemná spolupráce, výměna zkušeností a oceňování těch, kteří se společensky odpovědně chovají. Šlo o první konferenci na toto téma na půdě kraje a měla by se stát pravidlem.

Konference se zúčastnila řada představitelů firem, organizací a institucí kraje. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný ve svém vystoupení seznámil auditorium s rolí MPO a státu při rozvoji konceptu CSR a s tezemi Národního akčního plánu CSR. Roli Rady kvality ČR a oceňování CSR na národní úrovni se věnovala Lucie Mádlová, specialistka CSR při Radě kvality ČR, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Podpoře konceptu CSR v Ústeckém kraji se věnovali ve svých vystoupeních představitelé měst, škol a některých firem.

V závěru konference bylo podepsáno Memorandum o partnerství a spolupráci při podpoře Společenské odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji, které iniciovala HSR-ÚK. Signatáři Memoranda byli za Ústecký kraj hejtman Oldřich Bubeníček, předseda HSR-ÚK Richard Falbr, primátor statutárního města Ústí nad Labem Josef Zikmund, rektor UJEP Martin Balej, předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jiří Cingr, předseda představenstva Krajské hospodářské komory František Jochman a náměstek chomutovského primátora Marian Bystroň. Svůj podpis k memorandu připojí v nejbližších dnech i další subjekty. Mezi signatáři nejsou konkrétní firmy, ale zastřešující zaměstnanecké i zaměstnavatelské organizace, města, školy, úřad práce a regionální tripartita.


Zdroj: www.kr-ustecky.cz, 2015Související odkazy

Konference "Náš kraj - naše odpovědnost"


Fotogalerie

zleva: Veronika Loucká, Eva Fuchsová, Petra Červinková, Richard Falbr, Gabriela Nekolová Signatáři Memoranda Slavnostní podpisy Memoranda o partnerství a spolupráci při podpoře Společenské odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji Slavnostní podpis Memoranda Oldřich Bubeníček společně s Richardem Falbrem Oldřich Bubeníček, hejtman ÚK společně s Karlem Novotným, náměstkem ministra MPO Gabriela Nekolová, místopředsedkyně HSR-ÚK a regionální zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK a ÚK společně s Richardem Falbrem, předsedou HSR-ÚK Publikum na konferenci Zahájení konference Konference Podpořil Ústecký kraj


Naši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz