Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze! Přihlaste se do soutěže CSR Téma „Společenské odpovědnosti“ zaznělo na přednášce HSR-ÚK a společnosti 1. SDZP na SSŠMEP v Mostě Žáci získali informace o konceptu CSR v rámci přednášky HSR-ÚK a Statutárního města Chomutov na SPŠS a OA Kadaň Zástupci HSR-ÚK a společnosti KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. seznámili žáky VOŠZ Ústí nad Labem s tématem „Společenská odpovědnost“ Přednáška HSR-ÚK a společnosti HENNLICH s.r.o na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem na téma „Společenská odpovědnost“ Personalisté se seznámili s 2. ročníkem soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost HSR-ÚK obdržela další finanční podporu na oblast CSR na území Ústeckého kraje První ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze Slavnostní vyhlášení výsledků "Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost" Dobrovolníci z Unipetrolu pomáhali v regionech Ukončení projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Unipetrol darem podpořil nadaci VIZE 97 Závěrečný Newsletter k projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Proběhla konference pod názvem "Náš kraj - naše odpovědnost" Byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Jsou malé a střední podniky Ústeckého kraje společensky odpovědné? Rozvíjíme společenskou odpovědnost organizací v Ústeckém kraji 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Závěrečná konference projektu "SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI" Stáže studentů FSE UJEP HSR-ÚK obdržela finanční podporu na oblast CSR na území ÚK Město Most je Evropským městem sportu 2015 Projekt SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 2. ročník veletrhu TECHNODAYS Projekt ROVNÁ ŠANCE Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji Známe vítěze celostátní soutěže žáků ve svařování 2. ročník Technodays SŠT Most pořádá již 2. ročník soutěže ve svařování - podporu má v řadě regionálních organizací Statutární město Most - kandidát na titul Evropské město sportu pro rok 2015 Známe vítězku 2. ročníku Podnikatelka měst Litvínova, Meziboří a obcí Krušných hor Co můžete darovat dnes, nevyhazujte zítra do popelnice! - Proběhne první Národní potravinová sbírka UJEP otevřel školku pro děti zaměstnanců a studentů Členka realizačního týmu aktivity CSR v ÚK při HSR-ÚK absolvovala vzdělávací modul z oblasti rovných příležitostí a WLB Seminář pro zaměstnavatele Ústeckého kraje na téma Flexibilita na pracovišti - nástrahy, náklady, přínosy a zisky Setkání podnikatelů se zástupci Ústeckého kraje na téma Úspory v platbách za energie HSR-ÚK členem Sekce CSR při Radě kvality ČR HSR-ÚK prezentuje slaďování potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK na veletrhu TECHNODAYS Proběhlo třetí jednání platformy CSR v ÚK u kulatého stolu Jednání HSR-ÚK, KHK ÚK a zaměstnavatelů s hejtmanem ÚK na téma Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK Realizační tým HSR-ÚK k CSR prezentoval společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR pokračuje! Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR HSR-ÚK se zapojila do projektu MULTI

Projekt ROVNÁ ŠANCE

Termín realizace: 1.4.2012-31.3.2014

Příjemce a realizátor: ASISTA, s.r.o.

Partneři projektu: Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s.,  Oblastní charita Most

Web projektu: "Rovná šance"  

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je informovat a motivovat zaměstnavatele v regionu Mostecka k uplatňování rovných příležitostí (RP) žen a mužů na trhu práce a tak vytvořit podmínky pro spojení pracovního uplatnění a rodinného života žen a mužů z CS. Vzniklé konkrétní příklady moderního přístupu k RP prezentovat širšímu okruhu zaměstnavatelů jako příklady dobré praxe využitelné i po skončení projektu.

 

Dílčí cíle:

1) Realizovat informační kampaň zaměřenou na podporu RP a slaďování rodinného a pracovního života, včetně prezentace přístupů, příkladů dobré praxe a přínosu projektu pro zaměstnavatele. Prostřednictvím kampaně zapojit do projektu min. 40 zaměstnavatelů.

2) Uskutečnit 4 genderové audity u vybraných zaměstnavatelů. Následně proškolit konkrétní zaměstnance a zaměstnankyně (min. 30 osob) z oblasti lidských zdrojů (HR) a provést monitoring změn v přístupu zaměstnavatelů k RP (v případě zájmu se mohou těchto školení zúčastnit i zaměstnavatelé, u kterých neproběhne audit).

3) Na základě jednání se zaměstnavateli oslovených v informační kampani a uskutečněných auditů podpořit vytvoření 16 pracovních míst u vybraných a k danému účelu vhodných zaměstnavatelů. Bude se jednat o pracovní místa na zkrácený úvazek, sdílená pracovní místa, případně pracovní místa umožňující práci z domova na bázi home office.

Poskytnout 40 členkám a členům CS cílenou rekvalifikaci nezbytnou pro konkrétní prac. místo. Může jít jak o místo dotované v rámci projektu, tak o běžné pracovní místo, pro které je daná kvalifikace nezbytná.

4) Na základě zkušeností a závěrů z genderových auditů vypracovat informační materiály a příručku obsahující doporučení jak správně přistupovat ke genderové problematice na trhu práce. Tuto příručku během projektu rozšířit mezi zaměstnavatele v regionu s možností využití i po skončení projektu

5) Poskytovat poradenské, advokační a asistenční služby vedoucí ke snižování genderové diskriminace na trhu práce. Jde o pracovně právní a soc. poradenství

 

Cílové skupiny:

  • Osoby pečující o závislého člena rodiny
  • Dlouhodobě nezaměstnané ženy
  • Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
  • Zaměstnavatelé - zaměstnavatelky 

 

zdroj: ASISTA s.r.o., 2012 

 


Připojené dokumenty

Informační leták k projektu
Prezentace projektu


Související odkazy

Pozvánka na workshop v rámci projektu ROVNÁ ŠANCE
Série workshopů v rámci projektu ROVNÁ ŠANCE pokračuje
HSR-ÚK prezentovala společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě
V rámci projektu ROVNÁ ŠANCE projde VŠFS Most genderovým auditem
Projekt ROVNÁ ŠANCE pokračuje ve workshopech zaměřených na problematiku rovných příležitostí na trhu práce
Workshop na téma Genderové rozpočtování v rámci projektu ROVNÁ ŠANCE

Fotogalerie

Rovná šance asista rovná šance_OPLZ


Naši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz