Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze! Přihlaste se do soutěže CSR Téma „Společenské odpovědnosti“ zaznělo na přednášce HSR-ÚK a společnosti 1. SDZP na SSŠMEP v Mostě Žáci získali informace o konceptu CSR v rámci přednášky HSR-ÚK a Statutárního města Chomutov na SPŠS a OA Kadaň Zástupci HSR-ÚK a společnosti KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. seznámili žáky VOŠZ Ústí nad Labem s tématem „Společenská odpovědnost“ Přednáška HSR-ÚK a společnosti HENNLICH s.r.o na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem na téma „Společenská odpovědnost“ Personalisté se seznámili s 2. ročníkem soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost HSR-ÚK obdržela další finanční podporu na oblast CSR na území Ústeckého kraje První ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze Slavnostní vyhlášení výsledků "Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost" Dobrovolníci z Unipetrolu pomáhali v regionech Ukončení projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Unipetrol darem podpořil nadaci VIZE 97 Závěrečný Newsletter k projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Proběhla konference pod názvem "Náš kraj - naše odpovědnost" Byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Jsou malé a střední podniky Ústeckého kraje společensky odpovědné? Rozvíjíme společenskou odpovědnost organizací v Ústeckém kraji 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Závěrečná konference projektu "SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI" Stáže studentů FSE UJEP HSR-ÚK obdržela finanční podporu na oblast CSR na území ÚK Město Most je Evropským městem sportu 2015 Projekt SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 2. ročník veletrhu TECHNODAYS Projekt ROVNÁ ŠANCE Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji Známe vítěze celostátní soutěže žáků ve svařování 2. ročník Technodays SŠT Most pořádá již 2. ročník soutěže ve svařování - podporu má v řadě regionálních organizací Statutární město Most - kandidát na titul Evropské město sportu pro rok 2015 Známe vítězku 2. ročníku Podnikatelka měst Litvínova, Meziboří a obcí Krušných hor Co můžete darovat dnes, nevyhazujte zítra do popelnice! - Proběhne první Národní potravinová sbírka UJEP otevřel školku pro děti zaměstnanců a studentů Členka realizačního týmu aktivity CSR v ÚK při HSR-ÚK absolvovala vzdělávací modul z oblasti rovných příležitostí a WLB Seminář pro zaměstnavatele Ústeckého kraje na téma Flexibilita na pracovišti - nástrahy, náklady, přínosy a zisky Setkání podnikatelů se zástupci Ústeckého kraje na téma Úspory v platbách za energie HSR-ÚK členem Sekce CSR při Radě kvality ČR HSR-ÚK prezentuje slaďování potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK na veletrhu TECHNODAYS Proběhlo třetí jednání platformy CSR v ÚK u kulatého stolu Jednání HSR-ÚK, KHK ÚK a zaměstnavatelů s hejtmanem ÚK na téma Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK Realizační tým HSR-ÚK k CSR prezentoval společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR pokračuje! Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR HSR-ÚK se zapojila do projektu MULTI

Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK"

15.6. 2015 

Realizační tým HSR-ÚK  zmapoval společensky odpovědné chování firem v Ústeckém kraji. Tentokrát se zaměřil na regionální malé a střední podniky. 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 1 100 podnikatelských subjektů. Na dotazník odpovědělo 62 subjektů z celkového osloveného vzorku tj. 5,6% (nízká návrátnost). Slabá účast na šetření je vysvětlena jednak "zahlcením terénu" (velké množství podobných šetření) a dále velkým podílem mikro-podniků v základním souboru. Pro tento typ subjektu není téma šetření natolik aktuální (jde často o jedince - osoby samostnaně výdělečně činné) jako pro firmy zaměstnávající větší počet osob. 

Dotazník obsahoval celkem 42 otázek. Mimo kontaktních údajů bylo zjišťováno také: 

- velikost osloveného podniku

- hlavní předmět činnosti

- sídlo podniku

Přístup firem k CSR

Každá z oslovených firem realizuje alespoň jednu dílčí aktivitu CSR. Své CSR aktivity prezentuje pouze pětina podniků. Vlastní CSR strategii nemá 80% oslovených podniků. Subjekty, které pojímají CSR nekoncepčně to zdůvodňují nejčastěji: 

- nedostatečné personální/finanční kapacity

- necítí potřebu se takto angažovat

 

Sociální oblast CSR - péče o zaměstnance

•71 % oslovených realizuje průzkumy spokojenosti zaměstnanců
• 82 % poskytuje zaměstnanecké nefinanční benefity
•90 % umožňuje další vzdělávání zaměstnanců (všechny přispívají finančně - polovina hradí v plné výši)

69 % podporuje přístup zvaný work-life balance (nejčastěji jde o flexibilní formy práce dle pracovní doby a místa výkonu práce

Sociální oblast CSR - spolupráce se školami

•61 % firem aktuálně spolupracuje se nějakou školou (většinou s jednou vybranou)
•nejčastěji jde o střední nebo vysoké školy
•nejrozšířenější formou spolupráce je realizace odborných praxí (74 %) a exkurzí (60 %)
 
Sociální oblast CSR - ostatní formy spolupráce

•3/4 oslovených podporují lokální kulturní nebo sportovní aktivity (finanční podpora - sponzoring)
•63 % podporuje NNO (finanční podpora)
•1/2 spolupracuje s místní samosprávou (materiální pomoc)
 
Environmentální oblast CSR

•95 % oslovených firem klade důraz na recyklaci použitých materiálů
•93 % se pokouší o úsporu energie
 
 
Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK", který finančně podpořil Ústecký kraj.


Zdroj: CSR závěrečná zpráva z dotazníkového šetření, HSR-ÚK, 2015 


Fotogalerie

Podpořil Ústecký kraj


Naši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz