Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Globalizační fond

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

Z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci se ročně vydá 500 milionů eur na podporu při hledání zaměstnání a na rekvalifikaci osob, které přišly o práci v důsledku:

  • měnících se celosvětových trendů na trhu práce (např. v případě, že velká společnost ukončí výrobu nebo ji přesune mimo EU)
  • celosvětové finanční a hospodářské krize – poskytování finanční pomoci z EGF na tyto účely bylo zahájeno 1. května 2009 a mělo by skončit 30. prosince 2011. Komise však předložila návrh na prodloužení tohoto financování do 31. prosince 2013 (kdy je nutné přezkoumat celé nařízení o EGF).

Jakým způsobem může EGF pomoci?

Z EGF lze financovat:

  • pomoc při hledání zaměstnání
  • poradenství v oblasti profesionálního rozvoje
  • odbornou přípravu odrážející individuální potřeby a rekvalifikaci
  • odborné vedení
  • podporu při podnikání.

V rámci EGF se poskytuje jednorázová, časově omezená individuální podpora jako například:

  • příspěvky při hledání zaměstnání
  • příspěvky na podporu mobility
  • příspěvky na programy celoživotního vzdělávání a odbornou přípravu.

Z fondu se nefinancují opatření sociálního zabezpečení, jako jsou například důchody či dávky v nezaměstnanosti. Za poskytování těchto příspěvků odpovídají vlády jednotlivých členských zemí EU.

Komu je pomoc určena?

Pracovníci, kteří přišli o práci, mohou využít programů, které zavedly vlády jednotlivých zemí. EGF rovněž nemůže poskytovat pomoc podnikům, které mají finanční problémy, ani jim nemůže přispět na modernizaci či restrukturalizaci.

Jak se EGF liší od strukturálních fondů EU?

Strukturální fondy EU, především Evropský sociální fond (ESF), jsou zaměřeny na dlouhodobější, strategičtější cíle - snaží se předvídat strukturální změny, případně je řešit například podporou celoživotního vzdělávání.

Oproti tomu EGF poskytuje jednorázovou, časově omezenou konkrétní pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni ze zaměstnání v důsledku globalizace nebo současné hospodářské krize.

Jak podat žádost?

Žádosti o financování z fondu mohou podávat pouze členské státy. Občané, zastupující organizace či podniky, které byly propouštěním zasaženy a mají zájem o podporu z fondu, by se měly obrátit na příslušné vnitrostátní orgány.

Kritéria způsobilosti pro podporu z fondu jsou stanovena v nařízení o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a jeho pozměněném znění. Další informace můžete nalézt v instrukcích pod odkazem „Související dokumenty“. O regionech NUTS a hospodářských oddílech NACE se dozvíte více kliknutím na „Související odkazy“.

V zájmu účinného podávání způsobilých žádostí Komise danému státu ráda poskytne informace a potřebné instrukce ještě před samotným podáním žádosti. V takovém případě mohou členské státy Evropskou komisi kontaktovat na této adrese: EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu

EGF Kontakty Česká Republika

Mr Roman HRNČÍŘ
Expert of the Employment Policy Strategies Unit
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Department of Labour Market
Na Poříčním právu 1
CZ - 128 00 PRAHA 2
Phone: + 420 221 923 391
Fax: + 420 221 921 245
E-mail: roman.hrncir@mpsv.cz

Další kontakty:

Ms Veronika PASEKOVA
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Department of Labour Market
Na Poříčním právu 1
CZ-128 00 PRAHA 2
Phone: +420 221 923 361
E-mail: veronika.pasekova@mpsv.cz

Ms Petra MURYCOVÁ
Expert at the EU and International Affairs Department
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Department of Labour Market
Na Poříčním právu 1
CZ-128 00 PRAHA 2
Phone: +420 221 922 122
Fax: +420 224 921 883
E-mail: petra.murycova@mpsv.cz

Ms Iva ŠOLCOVÁ
Director of the ESF Department
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Department of Labour Market
Na Poříčním právu 1
CZ-128 00 PRAHA 2
Phone: +420 257 196 843
Fax: +420 257 196 899
E-mail: iva.solcova@mpsv.cz

Permanent Representation Contact:

Ms Zuzana ZAJAROŠOVÁ
Labour and Social Policy Counsellor
Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union
15, rue Caroly
B-1050 Brussels
Phone: +32 2 2130 254
Fax:+32 2 2130 186
E-mail: zuzana_zajarosova@mzv.cz

 

 

zdroj: Evropská komiseNaši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz