Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Strukturální fondy

Přeshraniční spolupráce

Stručný cíl a zaměření programu:
V rámci Evropská územní spolupráce bude v programovém období 2007-20013 realizováno 5 bilaterálních operačních programů. Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společná péče  o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti

 

Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

 

- Výzva pro předkládání GP OP LZZ „SOCIÁLNÍ EKONOMIKA“

 Výzva prodloužena! - Výzva platí od 16. únor 2009 17:30 do 31. říjen 2013 12:00

Upozornění:  Poslední uzávěrka příjmu žádostí je 31. 10. 2013 ve 12 hodin!

Bližší informace ZDE.

- Výzva pro předkládání GP OP LZZ „Sociální inovace“

Výzva platí od 3. 5. 2013 16h do 31. 12. 2013

Upozornění: Oprávněnými žadateli jsou žadatelé, kteří předloží inovační záměr ke konzultaci. Konzultace inovačních záměrů probíhají od 3. 5. 2013 do 30. 11. 2013.

Bližší informace ZDE nebo na webových stránkách esfcr.cz

 

 

Prioritní osa: 1 Adaptabilita

 

Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

- Projekt  „Vzdělávejte se pro růst“

Bližší informace o projektu na portálu MPSV

 

Prioritní osa: 5 Mezinárodní spolupráce

 

Oblast podpory: 5.1 Mezinárodní spolupráce

3. výzva pro předkládání grantových projektů v rámci 5.1.- Mezinárodní spolupráce

Výzva platí od 8. červen 2011 do 31. prosinec 2013, 12:00 hodin.

Bližší informace ZDE.

 

Operační program životní prostředí

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
-  Oblast podpory 2.2: Omezování emisí

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie
-  Oblast podpory 3.1: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
-  Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
-  Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady

Prioritní osa 5: Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
-  Oblast podpory 5.1: Omezování průmyslového znečištění

Bližší informace:  www.opzp.cz

 

Státní fond životního prostředí České republiky

Bližší informace:  www.sfzp.cz

 

Program EKO-ENERGIE

Stručný cíl a zaměření programu:
Cílem programu je prostřednictvím dotací stimulovat aktivitu podniků, zejména MSP, v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a zároveň tak posílit dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatelů  jejich udržitelných růst.

Bližší informace:  www.mpo.cz; www.czechinvest.org

 

 

Informace o dotacích dodává:   Bc. Karel Tichý, DiS.,  Asistenční centrum, a.s.Naši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz