Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Koncept Společenské odpovědnosti firem Fakta a mýty Dobré příklady firem v Ústeckém kraji Společenská odpovědnost v České republice Společenská odpovědnost v Evropské unii Národní akční plán CSR Soutěže a ceny CSR Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Vítězové i účastníci šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost byli oceněni Vítězové i účastníci pátého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost byli oceněni Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústecko kraje a pod záštitou Rady kvality ČR vyhlásili výsledky 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Společensky odpovědné organizace v Ústeckém kraji oceněny i letos Co se ukrývá pod názvem společenská odpovědnost firem V Ústí už potřetí ocení společenskou odpovědnost Druhý ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze 4. ročník soutěže Social Impact Award Národní ceny ČR za CSR předány Největší a nejštědřejší firemní dárce 2014 Podniky, hlaste se: „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“ vyhlášena Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! TOP Odpovědná firma 2014 Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku Cena VIA BONA 2014 Známe vítěze ceny VIA BONA 2014 Slavnostní předávání ceny ČR za CSR Pozvánka do 2. ročníku soutěže Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Personalisté se seznámili s 2. ročníkem soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Vítězové i účastníci pátého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost byli oceněni

Společenská odpovědnost organizací (CSR) je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.

Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Proto se také rozhodl udělovat každoročně Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých povinností,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V závislosti na tomto konceptu byly oceněny organizace, které jsou dobrými zaměstnavateli, organizace, které podporují rozvojové aktivity v regionu a přispívají ke zlepšení image Ústeckého kraje.

V kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ zvítězilo Statutární město Chomutov především za roli dobrého hospodáře a odpovědného zaměstnavatele. Pro město Chomutov je prioritou životní prostředí, kde se věnuje např. úspoře energií v budovách, kde sídlí pracovníci magistrátu, ale i organizace, které město zřizuje. Dále velmi podporuje elektronizaci (úspora papíru) a ekologizaci – třídění odpadu, úspoře plastu, jak přímo na úřadě, tak např. i v podpoře bezobalových obchodů či využívání elektrokol a elektromobilů pro různé pochůzky a jednání.

Vedle města Chomutov se do soutěže zapojilo také Statutární město Děčín, města Louny, Litoměřice a Roudnice nad Labem.

Kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ OBCE“ vyhrál městys Měcholupy, který je v této soutěži nováčkem. Městys vnímá společenskou odpovědnost důležitou pro zkvalitnění úrovně života obyvatel. Všechny aktivity jsou vykonávané pro komunitu, která ji buď vyžaduje, nebo ji potřebuje. Nad rámec běžné společenské odpovědnosti byla realizována např. veřejná sbírka pro Martinu (zdravotně handicapovanou dívku po autonehodě), pořízení psíka do domu s pečovatelskou službou s rozpisem jeho venčení, nebo odvoz seniorů služebním autem, zajištění kominických prací pro občany, proplácení účtenek za doplatky na léky a mnoho dalšího.

V této kategorii se zúčastnila soutěže taktéž obec Patokryje.

Vítězem kategorie „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ NAD 50 ZAMĚSTNANCŮ“ byla jednomyslně zvolena Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Škola realizuje mnoho aktivit nejen se svými žáky, ale taktéž ve spolupráci s městem při různých veřejných aktivitách, oslavách a pietních akcích, ale třeba také s věznicí Všehrdy a Nové Sedlo – Drahonice, kdy škola poskytuje středoškolské vzdělávání vězňům, umožňuje aktivní účast žáků ve Studentském parlamentu města Chomutova a mnoho dalšícho. Škola taktéž přistupuje individuálně k zaměstnancům, nabízí jim mnoho příležitostí pro další odborné i osobní vzdělávání a zapojuje je do rozhodovacích procesů. Taktéž klade důraz na ochranu životního prostředí. Všechny aktivity společenské odpovědnosti realizuje s cílem přenést zkušenosti z těchto aktivit na žáky školy, tak aby si je i oni mohli transformovat do budoucího osobního a profesního života.

Další zúčastněnou organizací v této kategorii byla Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

Nejvyšší počet bodů v kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ získala obecně prospěšná organizace HOSPIC v MOSTĚ, která je nejen dobrým zaměstnavatelem, ale taktéž velmi odpovědně přistupuje ke svým klientům. Přístup organizace ke klientům hospice je individuální. S každým zájemcem o služby je realizováno několik jednání, aby získal veškeré potřebné informace a mohl si prohlédnout prostředí, do kterého přijde. Plní poslední přání klientům, kteří jsou velmi těžce nemocní a sami se již nikam nemohou podívat nebo si přání splnit.

Dalšími oceněnými organizacemi v této kategorii byly: Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, Kamarád – LORM, Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 “Na Kočičáku“, z.s., Nadace Unipetrol, Nadační fond Veroniky Kašákové, Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sedmikráska Žatec, z.s., YMCA Ústí nad Labem a Základní škola a mateřská škola Jeřabinka.

Kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – nad 250 zaměstnanců“ dominovala společnost AGC AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, jež má velmi sofistikovaný systém péče o zaměstnance. V rámci regionu podporuje velké množství sportovních, kulturních a ostatních volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. Vlastní také fotbalový klub Teplice, který je shodou okolností taktéž vítězem jedné z kategorií. V soutěži vyhrála tato společnost z pěti ročníků už čtyřikrát. Tímto děkujeme, že kvalita péče o své zaměstnance, životní prostředí, okolní komunitu i transparentnost podnikání této společnosti neklesá, ale naopak se neustále zlepšuje.

Do této kategorie se přihlásily následující podnikatelské subjekty: KONE Industrial – koncern s.r.o., Krajská zdravotní, a.s., Lovochemie, a.s., Mondi Štětí a.s., PULS investiční s.r.o., Severočeské doly a.s., TRCZ s.r.o.

Nejvyšší počet bodů v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 250 ZAMĚSTNANCŮ“ obdržela společnost Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE), která se mimo jiné snaží pomoci snižovat emise CO2 v našem regionu, což se může velmi pozitivně odrazit v čistotě ovzduší a životního prostředí. UniCRE se podílí na vývoji biopaliv, která právě pomáhají snižovat emise CO2, nepoškozují motory automobilů (nezpůsobují jejich korozi) a zejména jsou vyráběna z odpadních surovin. Taktéž spolupracuje na aktivitách vedoucích k rozvoji vodíkové dopravy, která je šetrnější k našemu životnímu prostředí. UniCRE nabízí svým zaměstnancům mnoho benefitů a umožňuje jim slaďování osobního a pracovního života, a to prostřednictvím flexibilní pracovní doby, tzv. sick days, využívání home office a další.

Mezi účastníky středních podniků se dále řadí: Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o., CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a VVV MOST spol. s r.o.

Na prvním místě v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ se umístil Fotbalový klub Teplice. Ten se do soutěže zapojil poprvé. Samotným posláním FK Teplice je být úspěšným a respektovaným fotbalovým klubem, a to nejen na hřišti, ale i mimo něj. Chce dlouhodobě aktivně přispívat k pozitivním společenským změnám v regionu a být inspirativním příkladem pro své okolí. Úspěšnost neměří pouze počtem získaných trofejí, ale také dopadem klubových aktivit na okolní společnost, kterým může být např. motivace dětí a mládeže ke sportovním aktivitám, podpora zdravotně postižených, účast „ačkových“ hráčů na různých akcích, kde se s nimi fanoušci mohou setkávat, zapojení do iniciativy #newlegs, která se snaží shromáždit od dárců finanční prostředky na koupi nových odlehčených sportovních protéz pro vysokoškolskou studentku Terezu Bártovou z nedalekého Oseka, která onemocněla meningitidou, kvůli které jí byly amputovány nohy v bércích, a mnoho dalších aktivit.

Mezi nejmenšími podniky, co do počtu zaměstnanců, pak byly oceněny čestným uznáním AUTODROM MOST a.s., B3 Technology, s.r.o., Blanka Kleinová – Bar Černý Anděl, BLANCO Czechia, s.r.o., Grid Consulting & Trading s.r.o., SALDO – Zlatohlávek s.r.o. a Svatební salon Delta s.r.o.

V tomto roce byla, dle pravidel Rady kvality, poprvé udělena zvláštní cena Rady pro hodnocení, a to žatecké organizaci Kamarád – LORM. Ta poskytuje služby v oblastech domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře, provozuje sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, podporuje samostatné bydlení, odlehčovací služby a poskytuje krizovou pomoc. Všichni zaměstnanci Kamaráda – Lorm, včetně vedení, dělají svou práci odborně, pečlivě a také srdcem. Spokojení a usměvaví klienti, kteří neměli v životě tolik štěstí, a trpí určitým druhem postižení, jsou největším dokladem této neutuchající práce a podpory mnohdy nad rámec pracovní doby a povinně stanovené péče.

Regionální partneři podporují koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost bude udělována každoročně, aby mohla být oceněna práce všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých zákonných povinností.

V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu, v této oblasti jsou nebo by měly být vzorem ostatním, dostávají národní či mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především vlastního kraje a okolí,“ dodala v závěru k důvodům oceňování Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!Naši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz