Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze! Přihlaste se do soutěže CSR Téma „Společenské odpovědnosti“ zaznělo na přednášce HSR-ÚK a společnosti 1. SDZP na SSŠMEP v Mostě Žáci získali informace o konceptu CSR v rámci přednášky HSR-ÚK a Statutárního města Chomutov na SPŠS a OA Kadaň Zástupci HSR-ÚK a společnosti KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. seznámili žáky VOŠZ Ústí nad Labem s tématem „Společenská odpovědnost“ Přednáška HSR-ÚK a společnosti HENNLICH s.r.o na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem na téma „Společenská odpovědnost“ Personalisté se seznámili s 2. ročníkem soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost HSR-ÚK obdržela další finanční podporu na oblast CSR na území Ústeckého kraje První ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze Slavnostní vyhlášení výsledků "Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost" Dobrovolníci z Unipetrolu pomáhali v regionech Ukončení projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Unipetrol darem podpořil nadaci VIZE 97 Závěrečný Newsletter k projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Proběhla konference pod názvem "Náš kraj - naše odpovědnost" Byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Jsou malé a střední podniky Ústeckého kraje společensky odpovědné? Rozvíjíme společenskou odpovědnost organizací v Ústeckém kraji 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Závěrečná konference projektu "SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI" Stáže studentů FSE UJEP HSR-ÚK obdržela finanční podporu na oblast CSR na území ÚK Město Most je Evropským městem sportu 2015 Projekt SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 2. ročník veletrhu TECHNODAYS Projekt ROVNÁ ŠANCE Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji Známe vítěze celostátní soutěže žáků ve svařování 2. ročník Technodays SŠT Most pořádá již 2. ročník soutěže ve svařování - podporu má v řadě regionálních organizací Statutární město Most - kandidát na titul Evropské město sportu pro rok 2015 Známe vítězku 2. ročníku Podnikatelka měst Litvínova, Meziboří a obcí Krušných hor Co můžete darovat dnes, nevyhazujte zítra do popelnice! - Proběhne první Národní potravinová sbírka UJEP otevřel školku pro děti zaměstnanců a studentů Členka realizačního týmu aktivity CSR v ÚK při HSR-ÚK absolvovala vzdělávací modul z oblasti rovných příležitostí a WLB Seminář pro zaměstnavatele Ústeckého kraje na téma Flexibilita na pracovišti - nástrahy, náklady, přínosy a zisky Setkání podnikatelů se zástupci Ústeckého kraje na téma Úspory v platbách za energie HSR-ÚK členem Sekce CSR při Radě kvality ČR HSR-ÚK prezentuje slaďování potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK na veletrhu TECHNODAYS Proběhlo třetí jednání platformy CSR v ÚK u kulatého stolu Jednání HSR-ÚK, KHK ÚK a zaměstnavatelů s hejtmanem ÚK na téma Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK Realizační tým HSR-ÚK k CSR prezentoval společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR pokračuje! Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR HSR-ÚK se zapojila do projektu MULTI

Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji

Příjemce dotace: Okresní hospodářská komora v Chomutově

Partner: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Realizace: 01.07.2012 – 31.12.2013

Č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/03.0020

 

Členy realizačního týmu projektu jsou mj. členové platformy Společenské odpovědnosti firem v ÚK. Konkrétně zástupci Krajské hospodářské komory, Okresní hospodářské komory v Chomutově, Hospodářské a sociální rady Mostecka, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Vysoké školy aplikované psychologie Terezín.

 

Popis projektu:

Předkládaný projekt je zaměřen na oblast "Společenské odpovědnosti firem", což je český překlad anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který se používá zkratka - CSR. CSR je od druhé poloviny 20. století velice diskutovaným pojmem a znamená způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, resp. osoby spojené s firmou, či působící v okolí firmy, jako například (zaměstnanci, majitelé, akcionáři, odběratelé, dodavatelé, atd.). V rámci realizace projektu bude vytvořen vzdělávací modul s podporou e-learningové aplikace, který bude zaměřen jednak na propojení teoretické části       a praktických oblastí CSR a jednak na sociální pilíř CSR s důrazem na podoblast vyváženosti osobního a pracovního života a podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, s cílem zvýšit spokojenost, loajalitu, produktivitu práce a poté i konkurenceschopnost firem, která je velice důležitá, jak na domácím trhu tak i zahraničním.

 

Vzdělávací modul: Nově vzniklý vzdělávací modul se bude skládat z dvou částí:

 1. část bude zaměřena na teoretickou část CSR - historie, pilíře - oblasti CSR (sociální x ekonomická x environmentální oblast), charakteristické rysy CSR, výhody pro firmy - co může zavedení CSR strategií podnikům přinést, dialog a diskuze se zainteresovanými osobami - vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, odběratelé, dodavatelé, obchodní partneři, stát, aj. a význam CSR strategií v poslední době.
 2. část bude zaměřena na praktickou oblast CSR, konkrétně pro-rodinnou politiku po praktické stránce. V této části budou definovány i praktické nástroje a příklady z úspěšné praxe.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou účastnící dalšího vzdělávání ve věku 25 - 64 let (s trvalým pobytem na území ČR). Jedná se zejména o pracovníky vyššího a středního managementu firem z Ústeckého kraje, kteří již v přípravné fázi předkládaného projektu projevili o uvedenou problematiku zájem a zároveň pociťují potřebu aktivně řešit téma CSR strategií a vzdělávat se v něm, aby dokázali lépe vést své zaměstnance, což bude mít za následek vyšší pracovní nasazení, vyšší loajalitu a výkonnost zaměstnanců. Do pilotního ověřování nově vytvořených výukového modulu s podporou e-learningové aplikace bude zapojena 1 skupina zaměstnanců o á 20 ti účastnících.

 

Přínos a důsledky projektu pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání:

V rámci projektu dojde k vytvoření vzdělávacího modulu s podporou e-learningové aplikace zaměřené na propojení teoretické části a praktické oblasti strategií CSR, spolu s podoblastí pro-rodinné politiky firem a slaďování osobního a profesního života.

 

Přínos pro cílovou skupinu spatřujeme v následujícím výčtu:

 • Profesní růst zaměstnanců
 • Osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním, pracovním i občanském životě
 • Zvýšení ceny každého jedince a lepší uplatnění na trhu práce
 • Vstřícné a rozmanité pracovní prostředí podporuje morální chování, kreativitu a týmovou spolupráci
 • Zamezením migrace obyvatel regionu za prací
 • Rozšíření kvalifikace v oblasti velmi diskutovaného tématu - "Společenská odpovědnost firem"

Důsledky pro cílovou skupinu:

 • Zvýšením konkurenceschopnosti firem, která je stále důležitější, jak na domácím trhu, tak i zahraničním, zvlášť v této ekonomické nestabilitě a celosvětové hospodářské krizi
 • Zavedení CSR strategií do politiky firmy
 • Zamezení migrace zaměstnanců z Ústeckého kraje
 • Snížená fluktuace zaměstnaných, snížení nákladů na vzdělávání nových zaměstnaných, možné snížení nákladů na pronájem prostor a zařízení

 

Klíčové aktivity:

01  Tvorba vzdělávacího modulu "Společenská odpovědnost firem" – dobra realizace: 07/12 – 01/13

02  Vznik e-learningové aplikace, jako výukového modulu, včetně simulačního softwaru: 02 - 06/13

03  Pilotní ověření vzdělávacího modulu včetně e-learningové aplikace, didaktická evaluace: 07 - 08/13

04  Finalizace vzdělávacího modulu a e-learningové aplikace: 09-12/13
Související odkazy

Společenská odpovědnost firem v ÚK - další postup v realizaci KA1
HSR-ÚK se stala partnerem projektu „Společenská odpovědnost firem v ÚK"
Společenská odpovědnost firem v ÚK - postup v realizaci KA 2
Zástupci firem z Ústeckého kraje se zúčastnili kurzu v rámci projektu Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji
Společenská odpovědnost firem v ÚK – projekt byl úspěšně zrealizován

Fotogalerie

Hospodářská komora ČR Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje


Naši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz