Úvod Společenská odpovědnost firem Vzdělávání a Inovace Dotace Aktuálně Aktivity CSR v ÚK Kalendář akcí O nás

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos! Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze! Přihlaste se do soutěže CSR Téma „Společenské odpovědnosti“ zaznělo na přednášce HSR-ÚK a společnosti 1. SDZP na SSŠMEP v Mostě Žáci získali informace o konceptu CSR v rámci přednášky HSR-ÚK a Statutárního města Chomutov na SPŠS a OA Kadaň Zástupci HSR-ÚK a společnosti KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. seznámili žáky VOŠZ Ústí nad Labem s tématem „Společenská odpovědnost“ Přednáška HSR-ÚK a společnosti HENNLICH s.r.o na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem na téma „Společenská odpovědnost“ Personalisté se seznámili s 2. ročníkem soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost HSR-ÚK obdržela další finanční podporu na oblast CSR na území Ústeckého kraje První ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost zná své vítěze Slavnostní vyhlášení výsledků "Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost" Dobrovolníci z Unipetrolu pomáhali v regionech Ukončení projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Unipetrol darem podpořil nadaci VIZE 97 Závěrečný Newsletter k projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu "Rozvoj společenské odpovědnosti organizací v ÚK" Proběhla konference pod názvem "Náš kraj - naše odpovědnost" Byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Jsou malé a střední podniky Ústeckého kraje společensky odpovědné? Rozvíjíme společenskou odpovědnost organizací v Ústeckém kraji 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Závěrečná konference projektu "SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI" Stáže studentů FSE UJEP HSR-ÚK obdržela finanční podporu na oblast CSR na území ÚK Město Most je Evropským městem sportu 2015 Projekt SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most 2. ročník veletrhu TECHNODAYS Projekt ROVNÁ ŠANCE Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji Známe vítěze celostátní soutěže žáků ve svařování 2. ročník Technodays SŠT Most pořádá již 2. ročník soutěže ve svařování - podporu má v řadě regionálních organizací Statutární město Most - kandidát na titul Evropské město sportu pro rok 2015 Známe vítězku 2. ročníku Podnikatelka měst Litvínova, Meziboří a obcí Krušných hor Co můžete darovat dnes, nevyhazujte zítra do popelnice! - Proběhne první Národní potravinová sbírka UJEP otevřel školku pro děti zaměstnanců a studentů Členka realizačního týmu aktivity CSR v ÚK při HSR-ÚK absolvovala vzdělávací modul z oblasti rovných příležitostí a WLB Seminář pro zaměstnavatele Ústeckého kraje na téma Flexibilita na pracovišti - nástrahy, náklady, přínosy a zisky Setkání podnikatelů se zástupci Ústeckého kraje na téma Úspory v platbách za energie HSR-ÚK členem Sekce CSR při Radě kvality ČR HSR-ÚK prezentuje slaďování potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK na veletrhu TECHNODAYS Proběhlo třetí jednání platformy CSR v ÚK u kulatého stolu Jednání HSR-ÚK, KHK ÚK a zaměstnavatelů s hejtmanem ÚK na téma Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním v ÚK Realizační tým HSR-ÚK k CSR prezentoval společenskou odpovědnost na workshopu v Mostě Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR pokračuje! Průzkum firem Ústeckého kraje na téma CSR HSR-ÚK se zapojila do projektu MULTI

Statutární město Most - kandidát na titul Evropské město sportu pro rok 2015

18.02.2014

Město Most se uchází o titul Evropské město sportu 2015 (European City of Sport 2015). Přihlášku podalo v květnu loňského roku Evropské asociaci hlavních měst sportu (ACES – European Capitals of Sport Association). Přiznání titulu by se stalo oficiálním uznáním, že podpora, kterou samospráva věnuje sportu, je kvalitní a nadstandardní.

Cílem členských měst asociace je propagace pětice cílů, které se prolínají. Jsou jimi radost ze cvičení, ochota něčeho dosáhnout, pocit společenství, učení se fair-play a zlepšení zdraví. Cílem je i ocenit územní samosprávy, které se aktivně podílejí na prosazování podpory sportu na svém území.

Letos v lednu navštívil Most zástupce Evropské asociace hlavních měst sportu (ACES – European Capitals of Sport Association) ve věci přípravy příjezdu evaluační komise. Po oficiálních jednáních s vedením města následovala prohlídka města. Zástupce asociace potvrdil kandidaturu města Mostu na Evropské město sportu 2015 (European City of Sport), vyslovil spokojenost s prohlídkou sportovišť a konstatoval, že jeho doporučení pro evaluační komisi bude pozitivní.


Proč kandiduje město Most na titul Evropské město sportu 2015?

Jako společensky odpovědná organizace si město Most uvědomuje důležitost a poslání, které sport přináší. Proto Most sportu dlouhodobě fandí, propaguje myšlenky fair play a podporuje morálně i finančně především sport dětský a mládežnický. Za důležitou považuje i podporu masového a rekreačního sportu pro nejširší vrstvy obyvatel. Vždyť ve kterém jiném českém městě můžeme využít dva sportovně-rekreační areály s vodní plochou či in-line dráhami, autodrom na jednom a hipodrom na druhém konci města, letiště nebo třeba areály pro netradiční sporty? Právě v Mostě je to možné,  a to vše bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice, handicap či ekonomické zázemí.

Sport považuje Most nejen za součást zdravého životního stylu, ale také za důležitou a účinnost složku prevence negativních jevů. Právě Mostecko je region procházející neustálou přeměnou a s dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti, která s sebou přináší delikventní jednání a sociálně patologické jevy. Učením se pravidel, disciplíny, spolupráce s jinou generací či handicapovanými občany učí nejen děti a mládež být lepšími občany.

Získání tak prestižního titulu, kterým Evropské město sportu bezesporu je, by navíc Mostu pomohlo ke zlepšení image města.

 

Logo

Symbolem mosteckého snažení o titul se stalo nové logo, to vyšlo z dílny tvůrců ze Základní umělecké školy v ulici F. L. Gassmanna v Mostě - viz související galerie.

 

Webové stránky

Na webových stránkách města Mostu je spuštěna nová sekce webových stránek „Most – kandidát na Evropské město sportu 2015 (European City of Sport)“, která obsahuje aktuality ze sportovního prostředí, kalendárium sportovních akcí, kontakty a další informace. V nejbližší době bude spuštěna jazyková mutace webu v anglickém jazyce.

 

Jak vyjádřit svou podporu?


1.

Vyjádření podpory kandidatury statutárního města Mostu na kandidáta Evropské město sportu 2015 lze zaslat formou osobního dopisu nebo emailu zaslaného přímo na adresu:

European Capitals of Sport Association (ACES)
Gian Francesco Lupattelli, prezident ACES
Rue de la Science 14-B
1040 Bruxelles (Belgium)

 

případně elektronicky na: aces@aces-europa.eupresidente@aces-europa.eu

 

2. 

Informaci o vyjádřené podpoře či kopii dopisu můžete zaslat na níže uvedenou adresu či email:

Statutární město Most
Evropské město sportu
Radniční 1/2
434 01  Most

 

případně elektronicky na: Barbora.Jenickova@mesto-most.cz

 

 

Zdroj: Barbora Jeníčková, manažerka kvality, Magistrát města Mostu, 2014

Fotogalerie

Město Most Logo_Most - mesto sportu


Naši partneři

copyright © 2012 CSR PORTAL - provoz webových stránek sponzoruje Skupina Progresivní Aliance
Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu   /    design © martindesign.cz
Texty a fotografie zde použité jsou vlastnictvím serveru CSR PORTAL a jsou chráněny dle autorského zákona.
Jejich použití je možné pouze s písemným svolením autora a uvedením odkazu na zdroj: www.csrportal.cz